Možnost brezplačne dostave in dodatnih ugodnosti
Možnost brezplačne dostave in dodatnih ugodnosti

Naši pogoji ugodnosti, povezani z brezplačno dostavo

Brezplačno dostavo lahko izkoristite za vsa naročila nad 150 eur na področju Slovenije. S tem, ko se odločite za brezplačno dostavo soglašate, da boste naročene izdelke sprejeli in da od naročila ne boste odstopili oz. ga naknadno po vplačilu spreminjali.
V primeru, da bi bilo dostavljeno blago ob prevzemu poškodovano imate kljub vsemu pravico do vračila oz. zamenjave!

Dostavo v tem primeru izvrši naša pogodbena služba, to je lahko Pošta Slovenije, SŽ Express ali pa kdorkoli drug. Dostava je običajno med delovniki v dopoldanskem času, redkeje pa ob sobotah ali v popoldanskem času. O predvidenem datumu dostave Vas obvestimo po e-pošti, glede točnega termina dostave pa Vas praviloma kontaktira dostavljalec. Usklajevanje termina vedno ni možno zaradi rednih in izrednih linij dostav (odvisno od potreb), predviden termin pa se lahko tudi spremeni. V primeru, da ste obveščeni o datumu dostave in na lokaciji niste prisotni in/ali dosegljivi na telefon, si dostavna služba pridružuje pravico da blago pusti v svoji najbližji enoti oz. Vam zaračuna strošek ponovne dostave. Prosimo za razumevanje!

Naročeno blago lahko skladno z dogovorom poleg naročnika prevzame tudi družinski član, sosed ali prijatelj!


Naši pogoji ugodnosti, povezani z dodatnim popustom

Predpogoj za dodatni količinski popust je, da je znesek naročila nad 500 eur in da izdelki niso v akciji. Dodatni popust je med 1-5%, lahko pa tudi do 10%, odvisno od količine, zneska naročila in vrste naročenega blaga. Popust se usklajuje individualno po dogovoru. Praviloma je popust pogojen tudi z načinom plačila (bančno nakazilo na TRR oz položnica).

S tem, ko Vam na osnovi internega dogovora odobrimo dodatni popust soglašate, da boste naročene izdelke sprejeli in da od naročila ne boste odstopili oz. ga naknadno po vplačilu spreminjali.
V primeru, da bi bilo dostavljeno blago ob prevzemu poškodovano imate kljub vsemu pravico do vračila oz. zamenjave!


Kršitev naših pogojev ugodnosti

Če želite soglasje vezano na naše dodatne ugodnosti naknadno po vplačilu oz. prejemu blaga enostransko preklicati ste dolžni plačati vse administrativne stroške povezane s tem dejanjem, vključno s povrnitvijo priznanih ugodnosti v dvojni vrednosti oz. minimalno 20 eur.