OK
Več o piškotkih in možnih nastavitvah...

INSTAL.si spletna trgovina - LEMING d.o.o.

Smo STROKOVNJAKI in imamo SUPER CENE
Pomagamo in svetujemo  040-170-674

LEMING d.o.o.

 
Možnost brezplačne dostave in dodatnih popustov*
ISKANJE

PRODAJA

 Najnižje cene ta hip
 Vodovod in ogrevanje
 Kopalniška oprema
 Bazeni in savne
 Klima in prezračevanje
 Centralno sesanje
 Luči in svetila
 Elektro program
 Orodja in pripomočki
 TM kovine
 Napihljive figure
MONTAŽA

 Dobava in MONTAŽA

SERVIS

 Servis na INSTAL.si

PROJEKTIRANJE

 Načrtovanje strojnih instalacij in opreme (PGD, PZI in PID)Ocena zadovoljstva


Vogel&Noot radiatorji

Infra savne

Sanotechnik kopalniška oprema

KOLPASAN kopalniška opremaE-noviceMontažni pogoji za nakup na INSTAL.si
Montažni pogoji za nakup na INSTAL.si

Proces oddaje naročil z montažo v INSTAL.si spletni trgovini je trenutno še v BETA testni fazi Oddano naročilo Vas ne zavezuje k nakupu, dokler naročila ne vplačate! Napake pri obračunu končne cene storitve niso izključene.

Hvala za razumevanje.


Lastnik in upravljalec spletne strani (instal.si) je podjetje LEMING, inženiring, storitve in posredništvo d.o.o. s sedežem na naslovu  Brege 39, 8273 Leskovec pri Krškem in je registrirano pri Okrožnem sodišču v Krškem z matično številko 3617815000, osnovnim kapitalom v višini 7.500,00 EUR in številko registrskega vložka 2009/26517.

Obveznosti iz naslova ravnanja z odpadno embalažo imamo urejeno pri podjetju Surovina d.o.o.

Preko elektronske prodaje Vam nudimo poleg dobave instalacijskega materiala za vodovod in ogrevanje ter kopalniško opremo tudi storitev montaže. Ponudba obsega tudi posamezne druge proizvode in storitve, ki jih ni moč uvrstiti v ta sklop.

Smo člani Obrtne zbornice Slovenije & Trgovinske zbornice Slovenije!
Zavarovanje odgovornosti imamo sklenjeno pri zavarovalnici SAVA.
Vodja del je vpisan v imenik vodij del pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS)

Uporaba storitve elektronskega naročila v spletni trgovini INSTAL.si je brezplačna, registracija uporabnika za spletni nakup oz. oddajo naročila pa ni potrebna.

Vse cene v spletni trgovini instal.si so v EUR in praviloma vključujejo tudi 22% davek na dodano vrednost (DDV) za prodajo in davek za dobavo in montažo po stopnji, kot je navedeno pri vsaki storitvi posebej, skladno z zakonskimi določili (0%, 9,5% ali 22%). Cene veljajo do objave novega cenika.

Pogodba o dobavi in montaži bo shranjena pri podjetju LEMING d.o.o., Brege 39, 8273 Leskovec, kupcu pa bo poslana tudi po e-pošti. Naknadno je dostop do izvoda pogodbe možen tako, da kupec kontaktira po e-pošti ali telefonu ter zahteva svoj izvod, le ta pa se mu pošlje po elektronski ali pa navadni pošti.

Postopek nakupa oz naročila montaže
Nakup v spletni trgovini INSTAL.si poteka na sledeč način:

Izdelki in storitve v spletni trgovini so razvrščeni po kategorijah. Če uporabnik ne ve, kje naj bi se izdelek s storitvijo nahajal, ga lahko poišče z iskalnikom, kjer v polje »išči« vpiše ključno besedo. Vsi izdelki in storitve imajo kar seda obširen in podroben opis, običajno pa tudi povezavo do dodatne dokumentacije.

Izdelek s storitvijo, ki jo uporabnik želi naročiti oz. kupiti, mora najprej dodati na popis za montažo. V ta popis je možno dodati poljubno število različnih ali enakih izdelkov s storitvijo. Izdelek in storitev iz popisa lahko naknadno (pred oddajo naročila) tudi odstrani, ali pa popravi količino.

Ko se uporabnik prepriča, da ima vse želene izdelke in storitve na popisu za montažo in želi izvršiti nakup, mora najprej oddati naročilo.

Pri oddaji naročila mora kupec navesti svoje osebne podatke, telefonsko številko, naslov za izdajo računa, naslov za dobavo in montažo ter potrditi zakonska določila glede DDV-ja... Izbrati mora tudi način plačila.

Sprejemamo sledeče načine plačevanja (plačilo po predračunu):
- nakazilo na naš bančni TRR račun preko e-bančništva (NLB-Klik, SKB-net ali podobno),
- gotovinsko vplačilo na naš bančni TRR račun s položnico (pošta, banka,...)
- PayPal vplačilo (MasterCard, Visa, American Express, Diners)
- gotovinsko vplačilo na sedežu podjetja ali ob dobavi in montaži NI možno!

Podrobnosti povezane s plačilom in dostavo naročenega blaga so pojasnjene v informacijah za plačilo in dostavo.

Če imate kakršnekoli zahteve, želje ali vprašanja, nam to prosim zabeležite pod opombo.

Če gre za nakup, kjer je kupec podjetje, potem prosim navedite tudi točne podatke o podjetju. Ti so nujno potrebni, da Vam lahko izstavimo račun v skladu z zakonodajo.

Za zaključek oz uspešno oddajo naročila se morate v celoti strinjati z montažnimi pogoji in načinom plačila ter dostave in ostalimi pogoji za dodaten prihranek pri nakupu. Če se z vsemi navedenimi pogoji v celoti ne strinjate, potem nakup oz. oddaja naročila ni možna!

Ko vse te podatke izpolnete, jih še enkrat temeljito preglejte. S klikom na "Zaključi nakup z montažo in oddaj naročilo" jih potrdite, na ekranu pa se Vam izpiše obvestilo, da je naročilo uspešno oddano.

Na svoj elektronski naslov boste takoj prejeli obvestilo o sprejetem naročilu, skupaj z vsemi podatki, ki ste jih navedli, ko ste naročilo oddali. Na vsakem prejetem sporočilu po e-pošti je naveden tudi status naročila. Status naročila je lahko:

"V čakalnici"
To pomeni, da smo vaše naročilo sprejeli in zabeležili v bazo naročil.

"Čakamo na plačilo"
Ponudnik je naročilo grobo pregledal in Vas pozval za potrditev naročila oz. za plačilo po predračunu. Hkrati z obvestilom o spremembi statusa naročila Vam je poslan tudi izpolnjen plačilni nalog, katerega lahko poravnate preko e-bančništva ali pa plačilo izvedete na katerikoli banki ali pošti. Veljavnost ponudbe oz. rok za plačilo (potrditev) naročila je 3 dni od dneva oddaje naročila oz. po dogovoru! Če bomo presodili, da za pripravo ponudbe potrebujemo še dodatne informacije ali pojasnila Vas bomo kontaktirali po telefonu.

"V pripravi"
Ponudnik v tej fazi naročilo še enkrat podrobno pregleda in preveri dobavljivost naročenih izdelkov in razpoložljivost monterjev. Ponudnik po elektronski pošti obvesti kupca o predvidenem terminu dobave in montaže. Po potrebi se opravi predhodni ogled na mestu montaže za razjasnitev nedefiniranih okoliščin. Pri tem procesu lahko ponudnik naročilo potrdi ali zavrne. Naročilo se zavrne, če naročila ni možno realizirati pod naročenimi pogoji. V primeru, da montaža ni možna pod naročenimi pogoji, se kupcu (naročniku) vrne vplačana kupnina zmanjšana za administrativne in pripravljalne stroške, ali se dogovori za katero drugo rešitev v dogovoru z monterjem. Za preverjanje verodostojnosti podatkov in točnosti dobave in drugih usklajevanj lahko ponudnik ali monter oz. pogodbeni partner tudi večkrat pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko.

"Montiramo"
Ponudnik v tej fazi naročilo še enkrat podrobno pregleda in poskrbi za dobavo naročenih izdelkov in definira točen termin dobave in montaže. Material se kupcu dostavi ločeno, pred montažo, razen če ni dogovorjeno drugače. Njegova dolžnost je sprejeti material, ga pregledati in ga pospraviti na varno. Za material od trenutka prevzema pa do montaže je odgovoren kupec in je z njim dolžan ravnati kot dober gospodar.

"Zaključeno"
Naročilo je zaključeno, ko kupec s podpisom potrdi zaključek dobave in montaže in ima praviloma do ponudnika poravnane vse obveznosti. V tej fazi se tudi izpiše račun za dobavo in montažo ter se ga kupcu pošlje po e-pošti.

"Reklamacija"
Naročilo ima status reklamacija, kadar pride do zapletov pri dobavi ali montaži, V tem primeru lahko INSTAL.si ali pogodbeniki kontaktirajo s kupcem preko e-pošte ali kontaktne telefonske številke navedene ob oddaji naročila.

"Preklicano"
Naročilo je preklicano, če kupec v dogovorjenem roku ne izpolni obveznosti iz naročila do ponudnika ali če odstopi od naročila.

Cena dobave in montaže je po oddaji naročila fiksna, pravico do spremembe cene pa si pridružujemo le v primeru, če se ugotovi, da se je vrednost naročila spremenila. Do tega lahko pride zaradi kupčevega nezadostnega poznavanja zadev povezanih z montažo ali pa tudi zaradi ocene monterja, da je montaža neskladna z običajno prakso. Odločitev se sprejeme v dogovoru s kupcem, to pravico pa si pridružujemo na osnovi dejstva, da realno stanje lahko tudi bistveno odstopa od predhodno predstavljenega s strani kupca po telefonu ali sliki.. V takem primeru bomo zaplete reševali skupaj z Vami in boste o tem pravočasno in korektno obveščeni. V primeru da nebi našli skupne rešitve imate vseskozi možnost prekinitve montaže s plačilom le že opravljenih del in stroškov po dogovoru.
Pridružujemo si pravico do spremembe končne cene, če bi bile v ponudbi odkrite računske ali količinske napake.

Ko je naročilo zaključeno, takrat trgovec po e-pošti pošlje kupcu račun. V primeru, da izrecno zahtevate, se Vam lahko račun pošlje tudi po navadni pošti. Račun se pošlje na isti e-naslov kot Vam je bil poslan predračun in vsa nadaljna obvestila.

Obveze kupca:
Kupec se obvezuje, da:

• bo posredoval verodostojne in resnične podatke
• bo plačal blago in storitev na izbrani način,
• bo prevzel naročeno blago,
• bo ob prevzemu preveril verodostojnost blaga,
• bo omogočil montažo,
• ne bo nakupoval v imenu tretje osebe in
• ne bo zlorabljal pravice do odstopa od naročila.

Za pravilnost podatkov je odgovoren kupec sam.

Če naročilo potrdite s PayPal vplačilom se naročilo v izogib zlorabi od tega trenutka naprej smatra kot naročilo z obveznostjo plačila. To pomeni, da v kolikor bi bilo vplačilo naknadno stornirano oz povrnjeno plačniku ste kot kupec dolžni prodajalcu poravnati vsa zahtevana plačila, vključno z dodatnimi stroški, ki bi nastali kot posledica izkoriščanja sistema PayPal oz zlorabe.

Obveze prodajalca
Prodajalec se obvezuje, da bo:

• poskušal kar najbolje predstaviti  (z besedo in sliko) vsak izdelek in storitev v spletni ponudbi,
• jasno navedel ceno vsakega izdelka in storitve in se trudil redno ažurirati cene
• omogočil dostavo in montažo naročenih izdelkov v razumnem roku,
• omogočal kupcu komunikacijo po elektronski pošti ali preko telefona,
• skrbel za varnost osebnih podatkov v skladu z zakonodajo,
• predstavil kupcu možnosti odstopa od naročila in postopek reklamacije blaga ali storitve.

Obveze in dolžnosti v praksi:
Kupec nas je dolžan pri oddaji naročila tudi opozoriti na vse mogoče skrite ovire, ki bi lahko vplivale na sam potek montaže oz jo podražile (podometne instalacije, nepravokotnost ali nagib sten, neustrezna predpriprava za montažo, omejitve pri dostopu in podobno). Če na skrite ovire nismo opozorjeni, ne prevzemamo nobene s tem povezane odgovornosti in si pridružujemo pravico do zaračunavanja dodatnih stroškov in odstopa od pogodbe.

Kupec je pred sprejemom ponudbe in potrditvijo naročila z vplačilom dolžan natančno pregledati ponudbo (preveriti vse podatke in opise ter tudi skice, če so na voljo) in v primeru nejasnosti zahtevati dodatne pojasnitve od prodajalca. V kolikor ima kupec zahteve, ki niso v skladu s standardi stroke oz so strokovno nesprejemljive za prodajalca, kupec pa kljub vsemu vztraja na svojem, se prodajalec distancira od odškodninske odgovornosti in si pridružuje pravico do omejitve garancijskih pogojev in njenega trajanja.

Nepoznavanje ponudbe ali napačna interpretacija niso predmet reklamacije in so posledično breme kupca, ki je dolžan kriti vse stroške, ki bi nastali kot posledica tega. Pri pripravi zahtevnejših ponudb lahko pred potrditvijo naročila izvedemo tudi strokovno svetovanje na objektu, kjer se bodo dela izvajala.

Vse morebitne spremembe ponudbe oz odstopanja od običajne prakse morajo biti evidentirane pisno.

Po dogovoru s prodajalcem se lahko izvedejo tudi dodatna dela, ki jih ni v ponudbi in jih kupec naroči v času montaže. Ob naročilu teh dodatnih se le te zapišejo na delovni nalog, obračunajo pa se naknadno po veljavnem ceniku.

Dobavni rok je opredeljen v sklopu ponudbe in začne teči po potrditvi naročila z vplačilom in ko so znani vsi podatki, potrebni za montažo. Spremembe so mogoče samo pisno, največ en (1) dan po vplačilu oz. izjemoma dlje, če se prodajalec s tem strinja. Vse kasnejše spremembe se lahko zavrnejo ali pa se zanje zaračunajo dodatni stroški.

Dobavni rok se lahko podaljša v primerih višje sile, težav pri dobavi materiala ali zaradi razlogov na strani kupca. Za zamude pri dobavi in montaži ne izplačujemo nobenih zamudnih obresti.

Prodajalčeve obveznosti po pogodbi stopijo v veljavo šele, ko kupec predhodno izpolni vse svoje obveznosti. V primeru, da kupec odkloni oziroma ne izpolni obveznosti v razumnem roku, lahko prodajalec odstopi od pogodbe in zahteva povračilo vse nastale škode.
Termin montaže se uskladi s kupcem glede na zmožnosti monterja.

Montaže se praviloma izvajajo od ponedeljka do petka v času med 7. in 16 uro. Pretežno večja dela se lahko opravljajo tudi v podaljšanem delovnem času, vendar to ni pravica kupca temveč pravica monterja. Izjemoma po dogovoru se proti doplačilu lahko glede na zmožnosti monterja dogovori tudi za manjša dela v popoldanskem času ali med vikendom.

Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe v montaži v primeru tehničnih rešitev, ki so od primera do primera različne in ne vplivajo na funkcionalnost. V primeru, da kupec naroči napačen izdelek ali odstopa od drugih medsebojnih obveznosti, smo upravičeni zahtevati povračilo nastalih stroškov vključno z morebitnimi dodatnimi izdatki. Možnost vračila napačnega izdelka (če je razlog na strani kupca) ni zagotovljena.

Kupec je dolžan ob montaži poskrbeti za primerno zaščito objekta oz. tal in izpostavljenih predmetov ter zagotoviti prost dostop do objekta, brezplačno priskrbeti električno napetost 220V in vodo ter lestve, odre ali dvigalo (če je to potrebno). Pri montaži, ki traja dalj časa mora biti zagotovljen tudi varen prostor za shranjevanje blaga in orodja.

Pred začetkom montaže je kupec dolžan na licu mesta z vodjo del še enkrat preveriti in uskladiti potek montaže vključno s pregledom dobavljenih izdelkov in dogovorom glede detajlov. Nesoglasja iz tega naslova po vgradnji ne morejo biti predmet reklamacije in so breme kupca. Dolžnost kupca je tudi monterje opozoriti na možne skrite ovire (vodovod, električna instalacija, ipd..) saj v nasprotnem primeru za nastale poškodbe in stroške zastoja odgovornost prevzame kupec.

Kupec ali njegov pooblaščenec je dolžan biti prisoten ob prevzemu blaga oz zaključku montaže in je dolžan le to pregledati na običajen način, ugotoviti pomanjkljivosti ali napake in jih takoj dokumentirati in nas o tem pisno obvestiti. Njegova dolžnost je tudi podpisati dobavnico, delovni nalog ali primopredajni zapisnik z vsemi pripombami, sicer se šteje, da je storitev, vključno z blagom,  izvedena skladno z dogovorom in brez pripomb. Enako se smatra tudi v primeru, če kupca oz pooblaščenca ob zaključku del ni na objektu.

Predmet reklamacije ne morejo biti manjše površinske nepravilnosti na izdelkih, če te ne vplivajo na funkcionalnost izdelka ter niso vidne iz razdalje večje od 2m. Vse ostale površinske nepravilnosti je potrebno pisno prijaviti ob prevzemu izdelkov oz. ob zaključku montaže.

Ob primopredaji se odgovornost ravnanja z izdelki prenese na kupca. Če v roku 3 (treh) delovnih dni kupec ne uveljavlja poškodb in drugih podobnih stvari, ki bi lahko imele razlog v izvedbi montaže oz. kvaliteti dobavljenih izdelkov, potem se zadeva šteje kot prevzeta in za vso nadaljnjo škodo odgovarja kupec.

Kasnejši zahtevki za poškodbe na objektu ali izdelkih, ki bi lahko bili posledica dobave in montaže s strani prodajalca ali pa so povzročeni s strani tretje osebe, ali pa je vzrok neznan, ne morejo biti predmet reklamacije.

Pri demontaži ali grobih delih lahko v določenih primerih pride tudi do pričakovanih poškodb na objektu, za kar ne odgovarjamo.

Do končnega plačila je blago v lasti prodajalca, tudi po vgradnji. V primeru vgradnje elementov, za katere kupnina ni poravnana, si prodajalec pridržuje pravico do lastništva v sorazmerju z vrednostjo vgrajenih neplačanih elementov oziroma povračilo koristi, ki jih je imel kupec od teh stvari. Če kupec zamuja s plačilom, lahko zahtevamo zamudne obresti, skladno z zakonom.

Kupec je dolžan vzdrževati in uporabljati izdelke po navodilih proizvajalca in dobavitelja, v nasprotnem primeru ne more uveljavljati kakršnihkoli zahtevkov.

Po opravljeni montaži morajo vgrajeni izdelki ostati dostopni za primer popravila ali zamenjave kot to predvideva proizvajalec izdelka. Izjema so izdelki, ki so predvideni za skrito, podometno vgradnjo.

V primeru neizpolnjevanja bistvenih obveznosti s strani prodajalca po njegovi krivdi so vsa jamstva in škode omejene na zavarovalno vsoto. Omejitev se nanaša tudi na odgovornost zaposlenih in pogodbenih partnerjev prodajalca.

Zapleti in nepredvidena dela
Vsa dela se opravljajo skrbno in načrtovano z namenskim orodjem, kljub temu pa lahko v določenih primerih pride do zapletov.

Kadar se izvajajo dela, ki se navezujejo na obstoječe instalacije, lahko pride do zapletov, ki so običajno posledica dotrajanosti obstoječe instalacije – na primer pri montaži ali menjavi armatur, ventilov ali podobno popusti spoj pod ometom… Za rešitev takšnih in podobnih primerov so potrebna dodatna dela, le ta pa se obračunajo naknadno po veljavnem ceniku. Podobno se lahko zgodi tudi pri spoju na obstoječo kanalizacijo, še posebej kadar se spaja na svinčene cevi.

Pri montaži kopalniške opreme lahko kot posledica vrtanja v položeno keramiko pride do poškodbe ploščic – kljub uporabi namenskih svedrov in vrtalnika. Razlog običajno tiči v slabo (votlo) nalepljeni keramiki ali pa enostavno zaradi notranjih napetosti v materialu. Rešitev težave se v takem primeru najde v dogovoru s stranko, nikakor pa za nastalo situacijo ne prevzemamo odgovornosti.

Kadar je potrebno praznjenje sistema (vodovod ali ogrevanje) lahko po ponovnem polnjenju, predvsem v starejših sistemih, pride do zamašitev na kotličkih ali armaturah kot posledica odstopanja vodnega kamna in ostalih oblog v notranjosti ceveh. Dodatna dela iz tega naslova so breme kupca in se obračunajo po veljavnem ceniku.

Kadar se opravljajo rušitvena dela (štemanje) lahko pride tudi do poškodb v neposredni bližini del kot poledica vibracij - tudi na drugi strani stene. Morebitna dodatna dela iz tega naslova niso vključena v ceno in se obračunajo naknadno po veljavnem ceniku, do odškodnine pa v takem primeru niste upravičeni.

Dodatno vse obračunajo tudi vsa druga nepredvidena dela, ki jih ni bilo moč predvideti kot predvidena v sklopu montaže.

Garancija / Stvarna napaka
Vsem kupljenim izdelkom z garancijo je priložen garancijski list, navodila za montažo in vzdrževanje ter seznam pooblaščenih serviserjev. Dokumentacija se nahaja v notranjosti embalaže ali pa je prilepljena na embalažo oz jo kupcu izroči monter ob zaključku montaže.

Garancijski pogoji za izdelke veljajo skladno s pogoji, kot jih predpisuje proizvajalec. V primeru reklamacij izdelka je za popravilo in odpravo napak odgovoren proizvajalec. Prodajalec ne prevzema odgovornosti za škodo iz tega naslova in ne jamči za pomanjkljivosti.

Prodajalec ni pooblaščen za ugotavljanje napak na izdelku. Pristojnost za presojo glede napake ima le pooblaščen servis, zato zamenjava izdelka ali vračilo izdelka brez mnenja pooblaščenega serviserja ni možna.

Preklic naročila, vračilo blaga, odstop od nakupa oz montaže
Kupec ima skladno z zakonodajo pravico, da v roku 14 dni od prevzema blaga sporoči namero o odstopu od pogodbe brez navedbe razloga za takšno odločitev. V naslednjih 30 dneh mora kupec vrniti prevzeto blago v originalni in nepoškodovani embalaži. Vračilo izvede na naslov LEMING d.o.o., Brege 39, 8273 Leskovec na lastne stroške. Prodajalec kupcu vrne celotno kupnino v roku 30 dni od prejema obvestila o odstopu. Če kupec vrne blago brez predhodnega obvestila o odstopu v roku za odstop od pogodbe, se vrnjeno blago šteje kot sporočilo o odstopu od pogodbe. Vrnjeno blago mora biti čisto in nerabljeno ter v originalni in nepoškodovani embalaži. Blaga kupec prej ne sme uporabljati niti ga ne sme začeti sestavljati ali odpirati posamezne komponente saj to praviloma ni dovoljeno niti v klasičnih trgovinah. Vračilu mora biti priložen tudi originalni račun ter številka bančnega računa, kamor se vrne denar.

Če trgovec oceni, da blago ni vrnjeno v enakem stanju, kot je bilo ob prodaji posredovano kupcu, si trgovec pridržuje pravico do odškodnine oziroma do ponovne – in tokrat nepreklicne – dostave takšnega blaga kupcu na njegove stroške.

Trgovec si pridržuje pravico do zavrnitve pošiljk z odkupnino.

Vračilo blaga ni možno za tisto blago, ki ni redno na zalogi, in je naročeno posebej za kupca na osnovi oddanega in vplačanega naročila. Dolžnost kupca je, da se predhodno pozanima o vseh lastnostih naročenega izdelka!
Seznam izdelkov, katerih vračilo ni možno, je objavljen na naši spletni strani  http://www.instal.si/nevracila.pdf

Ta določila ne veljajo v primeru, ko je kupec podjetje - veljajo skladno z zakonodajo le za fizične osebe brez dejavnosti. Podjetja in fizične osebe z dejavnostjo pravice do vračila / odstopa nimajo.

Od trenutka, ko monter pri kupcu začne z deli nimate več pravice do odstopa od nakupa in montaže oz je ta pravica omejena. Vsaka montaža je storitev po meri in kot takšna izuzeta iz zakonske pravice do odstopa. V primeru prekinitve del ste dolžni kriti vse režijske in pripravljalne stroške, vključno z že opravljenimi deli.

Varovanje podatkov
V spletni trgovini instal.si se zavezujemo k trajnemu varovanju uporabnikovih osebnih podatkov. Vsi podatki, ki jih obiskovalec navede pri vpisu v spletno trgovino, bodo uporabljeni le za potrebe pri izdelavi in pošiljanju ponudb, računov, informativnega gradiva in za ostalo potrebno komunikacijo ter se v nobenem primeru ne bodo uporabili v druge namene oziroma ne bodo posredovani tretji osebi (izjema so nujni podatki za dostavo in montažo, ki jih posredujemo odpremi oz monterju). K varovanju podatkov nas zavezuje zakon o zaščiti osebnih podatkov.

Za varnost svojih podatkov je odgovoren tudi uporabnik, ki mora skrbeti, da njegovih podatkov za dostop do spletne trgovine, ne pridobi tretja oseba.

Pojasnila glede zbiranja in obdelave osebnih podatkov so podrobneje pojasnjena v sklopu informacij »Varstvo osebnih podatkov«.

Odveza odgovornosti
Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti skladnost in ažurnost podatkov, ki so objavljeni na instal.si . Kljub temu, pa se lahko karakteristike izdelkov in cena spremenijo tako hitro oz nepričakovano, da ponudnik ne uspe popraviti podatkov na spletni strani. V takem primeru, bo ponudnik kupca obvestil o eventualnih spremembah in mu omogočil preklic ali spremembo naročila. Vse fotografije izdelkov in sheme so simbolične in ne zagotavljajo lastnosti izdelka, sodijo zgolj kot informativni prikaz.

INSTAL.si oz LEMING d.o.o. ne prevzema odgovornosti za morebitne napake v opisih in tehničnih podatkih ali za napačno interpretiranje navedenih podatkov. Tehnični podatki in izdelki se lahko spreminjajo oziroma izboljšujejo brez predhodne najave, kar velja tudi za že naročene izdelke.

Dobavni rok oz. rok montaže začne teči z dnem prejetja vplačila za naročilo na naš bančni račun. INSTAL.si oz LEMING d.o.o. ne odgovarja za zamude, ki bi nastale iz razlogov na katere nimamo direktnega vpliva (npr. odprema iz skladišča našega dobavitelja, zamude dostavnih služb, zamuda monterja zaradi nepričakovanih del in podobno). Naveden dobavni rok je pogojen s stanjem zaloge v skladišču pri nas oz dobavitelju in z razpoložljivostjo monterjev, le ta pa se lahko v času od poizvedbe oz oddaje naročila do potrditve z vplačilom spremeni. Rezervacija izdelkov v naprej ni možna!

INSTAL.si oz LEMING d.o.o. ne prevzema odgovornosti za nikakršno škodo, ki bi/je nastala zaradi uporabe informacij in podatkov objavljenih na www.instal.si ali zaradi okvare in/ali zaradi zamude pri dobavi izdelkov oz montaži.

Reševanje sporov
V primeru, da pride do sporov, se bo ponudnik po svojih najboljših močeh prizadeval, da se morebitni spori rešijo sporazumno po mirni poti. Če spor ni rešen sporazumno, se ta rešuje najprej s pomočjo izvensodne mediacije, če pa tudi ta ni uspešna, pa je za reševanje spora pristojno sodišče v Krškem.
Pisne reklamacije in pritožbe lahko naslavljate na »LEMING d.o.o., Brege 39, 8273 Leskovec s pripisom za INSTAL.si« ali na naš elektronski naslov info@instal.si ali pa se na nas obrnete neposredno na tel. št. 040-170-674.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov (IRPS)
Za reševanje izvensodnih potrošniških sporov je pristojen izvajalec IRPS - Evropski center za reševanje sporov, Tomšičeva 6, 1000 Ljubljana, info@ecdr.si, tel. 08 205 65 90, kontaktna oseba Uroš Petohleb - pooblaščen s strani države skladno z zakonom ZIsRPS (Uradni list RS. št. 81/15).
Povezava do platforma Evropske komisije za spletno reševanje potrošniških sporov (Platforma SRS) : https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

Odgovori na pogosta vprašanja u vezi montažnih pogojev in načinu poslovanja so objavljeni na naši spletni strani med informacijami "Pogosta vprašanja in odgovori" in so sestavni del montažnih pogojev oz jih dopolnjujejo.

Montažni pogoji in pogoji glede plačila, dostave in pogojev za dodatne ugodnosti veljajo do objave novih pogojev!

Ekipa INSTAL.si spletne trgovine - LEMING d.o.o.

INFORMACIJE

- INSTAL.si - predstavitev

- Plačilo in dostava

- Dodatne ugodnosti

- Prodajni pogoji

- Montažni pogoji

- Varstvo osebnih podatkov

- Obvestila

- Garantirano najnižje cene

- Pogosta vprašanja in odgovori

- Mnenja naših kupcev

- Pišite nam!

Značka STL

Zanesljiv spletni trgovec
že četrto leto zapored!DostavaPayPal
1stavno


Plačilo je možno tudi z bančnim nakazilom ali položnico!

 

 * brezplačna dostava in dodatni popusti dostopni le pod posebnimi pogoji! Cene veljajo do objave novega cenika!

Pravno obvestilo o rabi piškotkov

INSTAL.si spletna trgovina, LEMING d.o.o., Brege 39, 8273 Leskovec, ID št za DDV: SI22458352, Matična številka: 3617815000

Prikazana je klasi??na razli??ica spletne strani na resoluciji . Preklopi na mobilni prikaz!